Korets historie

Faaborgkoret – et kor med en grundstamme af erfarne sangere

Det allerførste, officielle billede af Faaborg Kor-Klang før debuten i Faaborg Kirke i påsken, 4. april 2004. Korleder Carl-Aage Eliasson står yderst til højre.

Det allerførste, officielle billede af Faaborg Kor-Klang før debuten i Faaborg Kirke i påsken, 4. april 2004. Korleder Carl-Aage Eliasson står yderst til højre.

Faaborgkoret blev dannet i sin nuværende form i august 2003 med navnet Faaborg Kor-Klang og musikleder ved Ollerup Musikefterskole, Carl-Aage Eliasson, som dirigent. Det opstod på resterne af Faaborgkoret, og grundstammen består af sangere, der har sunget i kor i mange år.

Koret tog i januar 2013 sit “gamle” navn, Faaborgkoret, tilbage.

Faaborg Kor-Klang debuterede med en påskekoncert i Faaborg Kirke palmesøndag den 4. april 2004, hvor der bl.a. var uropførelse af fem påskesalmer med musik af Carl-Aage Eliasson på plakaten.
For at udfylde et koncertprogram havde vi desuden allieret os med et andet Faaborg-kor, Dobbeltkvartetten, ligesom Carl-Aage spillede et orgelværk.
Allerede i sommeren 2005 søgte Carl-Aage ny græsgange – som dirigent for Sydfyns Amatørsymfoniorkester – og i august 2005 overtog Britta Hällstig som 24-årig ledelsen af koret, der løbende har fået nye medlemmer og til stadighed udvikler sig og prøver nye veje af, bl.a. med skiftende samarbejde med solister, musikere og andre kor.

Koncerter med gæstemusikere og sangere

Således har de to årlige koncerter blandt andet budt på samarbejde med et af Faaborgs andre kor, Dobbeltkvartetten, soloviolin ved Britta Hällstig, strygekvartet, klarinetkvartet og sangsolist, de tre sidste med studerende fra Syddansk Musikkonservatorium, solist Jan Valbak fra Faaborgs rytmiske musikliv og et par koncerter med Brittas andre kor, Fionia, Odense, og Nyborg Motetkor.
I marts 2006 var der eftermiddagsmatiné på Hvedholm Slot med Faaborg Kor-Klang, Dobbeltkvartetten og en strygekvartet. Der var kaffebord med masser af kage og stuvende fuldt hus i de stemningsfulde lokaler.

Forårsmatiné på Hvedholm Slot marts 2006

Forårsmatiné på Hvedholm Slot marts 2006

I både 2005 og 2006 deltog koret i Kulturnatten, første år på Sundskolen sammen med byens øvrige kor, i 2006 ved åbningen på Torvet.

Faaborg Kor-Klang som eksamenskor

I maj 2007 valgte Britta Hällstig Faaborg Kor-Klang til eksamenskor, da hun skulle til sin afsluttende eksamen i korledelse på Syddansk Musikkonservatorium.

Britta Hällstig valgte Faaborg Kor-Klang til sin dirigenteksamen - og hun fik et 11-tal.
Britta Hällstig valgte Faaborg Kor-Klang til sin dirigenteksamen – og hun fik et 11-tal.

Eksaminator og censor var hhv. Brittas lærer i korledelse, Alice Granum, og docent Niels Græsholm. Efter lang tids votering gav de Britta et 11-tal og mange roser for hendes åbenlyse glæde ved at arbejde med kor, hendes kropssprog og den gode kemi mellem kor og dirigent. Champagnepropperne sprang selvfølgelig, der var blomster og kransekage – og der blev festet.

I september 2007 deltog Faaborg Kor-Klang i fejringen af Faaborg Biblioteks 100 års jubilæum. Bl.a. uropførte koret den sang, Kai Grymer-Hansen havde skrevet til lejligheden på Carl Nielsens melodi “Fordum var der fred på gaden” fra operaen “Maskarade”.

Faaborg Biblioteks 100 års jubilæum

Faaborg Biblioteks 100 års jubilæum september 2007.

I forbindelse med julekoncerterne 2007 var Faaborg Kor-Klang med i et spændende koncertarrangement i Thomas Kingos Kirke i Odense, hvor også Brittas andet kor, Fionia, en polsk herrekvartet og kirkens organist, Poul Pock-Sten, medvirkede.
Efteråret 2008 bød på såvel koncerter som schweizisk korbesøg og fejring af Sangens År på Bramstrup Gods i selskab med 700 andre korsangere.
I september deltog vi i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Musikskole i et arrangement med irsk musik som tema. Her indgik såvel musik og sang som dans.
Resten af efteråret arbejdede vi med et stort værk med to kor, Nyborg  Motetkor og  Faaborg Kor-Klang samt Sydfyns Amatørsymfoniorkester. Det svenske korværk “Forklädd Gud” af Lars Erik Larsson var et eksamenprojekt i direktion for Maria Badstue.

I 2009 blev det tiden til at besøge hos vores schweiziske korvenner nær Basel. Det var nogle meget spændende og begivenhedsrige dage såvel personligt som musikalsk.
Inden udlandsturen blev forårsrepertoiret afprøvet ved en koncert i Bryggergården, hvor vi havde et spændende samarbejde med maleren Karsten Auerbach, der fortalte om og viste sine billeder.
Desværre blev forårssæsonen også slutningen på nogle gode år med Britta, som efter en flytning til Nyborg valgte at fortsætte sit musikliv der. I sæsonen 2009-10 var vi næsten tilbage ved udgangspunktet, idet vores gamle dirigent Eva Simony igen overtog dirigentposten, som hun også havde haft i perioden 1985-2001.

I efteråret 2010 deltog koret i workshoppen “All Star Kor”, et led i Spil Dansk Dagen.
Endnu engang samarbejdede Faaborg Kor-Klang med Nyborg Motetkor og Sydfyns Amatørsymfoniorkester, denne gang med opførelsen af Händels “Messias” i Vor Frue Kirke i Svendborg. Desværre blev Faaborg-koncerten aflyst på grund af snestorm.

I 2011 fyldte korturen til Dombås i Norge forårssæsonen. En fantastisk tur, der betød meget, både musikalsk og socialt for koret.

Forårskoncerten i maj 2012 foregik på Faaborg Museum, hvor entréindtægten gik til restaurering af Klokketårnet.
I juni var vi så heldige at få til opgave at synge for dronning Margrethe og Prins Henrik, da Kongeskibet Dannebrog stævnede ud fra Faaborg Havn.
I september lykkedes det første gang i mange år at stable en fælleskoncert for alle byens og omegnens kor på benene. Det blev et tilløbsstykke med 200 sangere og en propfyldt kirke, hvor ikke mindst uropførelsen af Ole Kongsteds nykomponerede korsats til den smukke, danske “Sensommervise” af Kirsten og Finn Jørgensen blev en stor oplevelse for både sangere og publikum.

Foråret 2014 bød på to store oplevelser.
Lørdag den 24. maj var der korfestival i Faaborg med deltagelse af byens syv kor. Dagen begyndte med fælles morgensang på Torvet – Niels W. Gades “Morgensang af Elverskud”. Derefter gik korene to og to rundt i byens gader og sang forskellige steder for at mødes i Faaborg Kirke til en stor afsluttende koncert, hvor korene havde hver deres afdeling, og hvor “Morgensang af Elverskud” blev sunget igen, denne gang med orgeledsagelse ved organist Bo Lerche.
Denne koncert var samtidig Faaborgkorets “generalprøve” forud for en uforglemmelig tur til Canterbury i Kr. himmelfartsferien. Faaborgkoret sang i Canterbury Cathedral foran de mange turister og pilgrimme, der valfarter til den store kirke hvert år. På programmet var også en lidt længere koncert i byens katolske kirke, St. Thomas’ Church.

Tilbage til rødderne

Når man skal fortælle korets historie, skal vi dog helt tilbage til Faaborgkorets start den 4. september 1980, da 14 korsangere startede under Kirsten F. Hansens ledelse.
I marts 1981 deltog koret i sin første helt uforglemmelige koroplevelse, nemlig et weekendseminar med den legendariske amerikanske korleder, Jester Hairston. Weekenden sluttede med en koncert, hvor vi sang syv-otte negro-spirituals akkompagneret af et professionelt rytmisk orkester.

Allerede året efter fik vi en ny kordirigent, og i perioden 1981-84 fungerede koret under Else Højgaards ledelse.
I efteråret 1982 deltog koret i “Kor 72”s 10-års jubilæumskoncert i det dengang helt nye Århus Musikhus. Vi opførte Carl Orff´s ”Carmina Burana” sammen med 700 sangere fra hele landet. Århus Byorkester spillede under ledelse af Ole Smith. Det var en meget spændende weekend.
I efteråret 1983 kastede vi os atter ud i et stort projekt. Her opførte vi sammen med Ærø-Koret og Vester-Skerninge-Koret juledelen fra Händels ”Messias” med orkester og solister.
I 1984 flyttede Else fra Fyn for at videreuddanne sig inden for den rytmiske musik. Herefter overtog musikpædagog Inger Eriksen dirigenthvervet. Med hende som leder afsluttede vi ”Messias”, og vi opførte såvel jule- som påskedelen i marts 1985 i Ærøskøbing og Faaborg kirker. Fra 1985 -1988 havde vi to dirigenter på posten, idet Eva Simony og Inger Eriksen delte jobbet.

I 1988 flyttede Inger Eriksen fra Fyn for at starte et nyt aktivt musikliv på Als, og Eva overtog herefter ansvaret for korets ledelse alene. Nu fulgte en lang række stabile år, hvor koret gradvist fik flere medlemmer – og hvor vi gennem Evas kompetente direktion oplevede en god udvikling standardmæssigt. Eva Simony er uddannet pianist fra Esbjerg Musikkonservatorium og har i årenes løb deltaget i en del dirigent-kurser. Koret fik mange gode, inspirerende år med Eva, så det var med beklagelse – men også forståelse fra vores side, da hun i 2001 valgte at bruge sin fritid på sit andet instrument, celloen.

I årene med Eva var det selvfølgelig de traditionelle jule- og forårskoncerter, der fyldte mest – men derudover deltog vi i en række spændende korarrangementer med andre kor. Bl.a. opførte vi Vivaldis ”Gloria” sammen med Vestfyns-Koret og et klassisk amatør-ensemble. Senere havde vi sammen med kommunens andre kor et meget spændende projekt, hvor vi sang Erling Kullbergs og Jens Johansens rock-oratorium ”Eversmiling Liberty” med Jens Johansen på dirigentpodiet og medbragt orkester og solister. Vi blev så begejstrede for stykket, at vi senere tog det med på vores rejse til Tjekkiet. Her brugte vi solister fra egne rækker og medbragte vores eget rytmiske orkester.
Blandt nogle af korets andre højdepunkter må også nævnes den store oplevelse det var, i 1991 i forbindelse med ”Sangens år”, at få lov til at fremføre en ”næsten” uropførelse af de genfundne ”Kronborg-motetter” fra 1500-tallet. Museumsinspektør Ole Kongsted fra København kom og dirigerede, og til at akkompagnere os havde vi en fantastisk blæsergruppe.
Ud over disse større ting har vi deltaget i forskellige stævner som Sangens Dag, Nordsang-Fyn, Spil Sammen-ugen m.m.

 

20 års jubilæum – Tjekkiet-tur

Mange gange har vi haft glæde af at samarbejde med klassiske og rytmiske solister og ensembler – både som indslag i koncerten, men også som akkompagnement til vores koncerter. Noget af det sidste, vi oplevede med Eva ved roret, var vores 20 års jubilæums-tur til Tjekkiet. Med på turen var ca. 50 sangere og musikere, og vi holdt tre koncerter for fulde huse. Det var første gang, tjekkerne oplevede kormusik med rytmisk ledsagelse, så det vakte stor opsigt.
Den tur var en oplevelse, vi aldrig glemmer. Vores sidste koncert med Eva havde vi i foråret 2001. Herefter havde vi en kort periode organist Anette Holm som leder, men mange af vores unge sangere flyttede fra byen for at videreuddanne sig, og andre valgte at ”at gå på pension” sammen med Eva, så koret kom ind i en sårbar periode og måtte desværre stoppe. Vi var dog nogle ”gamle” korsangere, som ikke kunne undvære den ugentlige koraften. Vi gik i gang med at undersøge mulighederne, og i efteråret 2003 blev koret som nævnt ovenfor reorganiseret med navnet Faaborg-Kor-Klang.

Og i januar 2013 er vi så helt tilbage ved rødderne, idet vi har besluttet igen at kalde os Faaborgkoret.